НОВО! 
Перфектен ден 1, 2, м.б. на платно, 60х60 см
A perfect day 1, 2, oil on canvas, 60x60cm