Пеперуди в градинатавариант Релакс (+ ръчно рисуван стол)
Butterflies In the Garden, RELAX option (+ hand-painted chair )

Изложба на Вера Пенева в Двореца, Балчик / Exhibition of Vera Penev's Palace, Balchik

7-29.08.2017 
Арт-галерия "Тунела", Държавен културен институт "Културен център "Двореца" - Балчик
Art Gallery “The Tunel” tate Cultural Institute - Cultural Centre The Palace” - Balchik

Вижте повече! / See more!ПОКАНА

Самостоятелна изложба на ВЕРА ПЕНЕВА -
живопис, колаж и скулптура
Арт-галерия "Тунела" на ДКИ КЦ "Двореца" - Балчик
7-22 август 2017 г.
Откриването ще бъде на 7 август (понеделник) от 18 часа.


Изкуствоведът Катя Тинева за Вера Пенева: "...Завършила скулптура, но разгръща своята творческа енергия в различни посоки, по-точно в различни видове изкуства. Не се ограничава в търсене на еднопосочна пластична изразност, „заключена“ единствено в скулптурата, но съвсем убедително артикулира и в живописта и в графичния и рекламния дизайн. По този начин тя прекрачва „границите“ между изкуствата. В произведенията на Вера Пенева прави впечатление нейната зрялост и завършеност като автор. Те са визуално провокирани от сблъсъка с „етнокултурното“ в изкуството и обогатени от нейното участие в множество пленери, артистични проекти и изложби. Всички тези художествени изяви изграждат твореца, отварят го за нови търсения, променят посоките, формират философията..."

Вера Пенева е член на Съюза на българските художници, на Дружеството на художниците - Добрич и творчески директор на рекламно Студио ПАСТЕЛ. Нейни творби могат да бъдат открити в обществени и частни колекции в Норвегия, Швеция, Холандия, Словакия,Германия, Швейцария, Русия, Грузия, Испания, Румъния и България.


-------------------------------------------------------------------

„Vera Peneva graduated sculpture, but she unfolds her creative energy in different directions, more precisely in different types of art. She does not limit herself to the search for unidirectional plastic expression, "locked" only in the sculpture, but quite convincingly articulates painting as well as graphics and advertising design.  In this way, she crosses the "boundaries" between the arts. 
Vera Peneva's works impress the observer with her maturity and completeness as an author. They are visually provoked by the clash with "ethno-culture" in art, moreover enriched by her participation in numerous workshops, artistic projects and exhibitions. All these artistic endeavors develop the artist, provoke the search of new quests, change directions, form the philosophy...“
Katya Tineva, art critic

Vera Peneva is a member of the Union of the Bulgarian Artists and creative Director of advertising Studio PASTEL. Her works can be found in private and public collections in Norway, Sweden, Netherlands, Slovakia, Germany, Switzeland, Russia, Georgia, Spain, Romania and  Bulgaria.

Камъчетата на Хензелмаслени бои върху платно, колаж /въже/,, 90/90 смиталианска рамка RЕNESANS
Hansel's pebbles, oil on canvas,  collage /rope/, 90/90 cm, Italian frame RЕNESANS


Пето издание на изложба - конкурс на Алианц България за живопис, скулптура и графика, ГХГ Варна
Вера Пенева,
Начало без край, маслени бои на платно, колаж, 80х120 см
Beginning without end, oil on canvas, collage, 80x120 cm

Повикай лятото, колаж (м.б. върху платно, въже, камъчета), 90/70, италианска рамка RЕNESANS
Call the Summer, collage (oil on canvas, rope, pebbles), 90/70, Italian frame RЕNESANS
Ден за плуване с делфинимаслени бои върху платно, колаж , 90/90 смиталианска рамка RЕNESANS
A day for swimming with dolphins, oil on canvas, collage, 90x90 cm, Italian frame RЕNESANS


Изложба Малък формат / Small Format Works, Exhibition
Художници от Добрич и Варна в ХГ Добрич, март 2016 г.
Artists from Dobrich and Varna, Art Gallery-Dobrich, March 2016

Вера Пенева / Пробив 1 и 2, фотография, колаж, 30х40 см
Vera Peneva / Breakthrough 1 and 2, photographycollage, 30x40 cм


Начало без край, маслени бои на платно, колаж, 80х120 см
Beginning without end, oil on canvas, collage, 80x120 cm

Вятър в косите. Безгрижен смях... Начало.
Шарено. Щастливо. Лекомислено. Лудо...
Омагьосан кръг. Вълшебен, непознат и... страшен!
Лунапарк... въртележката на живота.ХГ Констанца, Констанца - Румъния, октомври 2015 / Art Gallery Constanta, Constanta - Romania, oktober 2015


 

Вера Пенева
"Носталгия 1" и "Носталгия 2",
м.б. върху платно, 90х90Нощем, когато не спя, маслени бои на дърво, 20,5х89 см
At night, when I'm not sleeping, oil on wood, 20,5x89 cm


Черга, м.б. върху дърво, 27х93 см
Rug, oil on wood, 27x93 cm
Частна колекция - Пловдив / Private collection - PlovdivСЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ХУДОЖНИЦИ - изложба
UNION OF BULGARIAN ARTISTS - exhibition


Вера Пенева
Игра на въже, маслени бои върху платно, колаж /въже/, 90/90 см
Камъчетата на Хензелмаслени бои върху платно, колаж /въже/,, 90/90 см